top of page

 

  • Consulta 1/2018 amb relació a la interpretació de la data de meritació i data d'efectes econòmics dels triennis dels empleats públics amb vincle laboral inclosos a l'àmbit d'aplicació de l'Acord comú

2018
2021
bottom of page