top of page
Què és la Comissió paritària general de Seguiment?

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Membres de la Comissió de seguiment:

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Comissions Obreres de Catalunya

1) Sr. Abel López Fernández, coordinador del Sector de l'Administració Local de Catalunya de CCOO

2) Sr. Pedro J. Pacheco Rios, assessor de la Secretaria d'Administració Local

Unió General de Treballadors de Catalunya

1) Sr. José Antonio Fernández Cáceres, secretari del Sector d’Administracions Locals de la FSP-UGT de Catalunya

2) Sr. Àngel Caparrós Pallarès, responsable  d’Administració Local de FESP-UGT – Maresme

 

Associació Catalana de Municipis i Comarques 

1) Sra. Glòria Marull i Coll, alcaldessa de l'Ajuntament de Serra de Daró i vicepresidenta de l'ACM

2) Sr. Albert Guilera i Planas, cap dels Serveis Jurídics

    Assessor i suplent: Sr. Àlex Tarroja Piera, assessor jurídic dels Serveis Jurídics

Federació de Municipis de Catalunya

1) Sra Sílvia Folch Sánchez, tinent d'alcalde primera i coordinadora de l'Àrea de serveis generals de l'Ajuntament del Masnou

2) Sra. Eugènia Revilla Esteve, responsable dels Serveis Jurídics

    Assessora i suplent: Sra. Ma Carme Noguer Portero, assessora de la Comissió de Funció Pública de l'FMC i  responsable de Planificació      Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de Manlleu

Secretari de la Comissió: Sr. Josep Manel Abad Navarrete, coordinador de la Comissió de Funció Pública Local de l'FMC

bottom of page