Què és la Comissió paritària general de Seguiment?

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Membres de la Comissió de seguiment:

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Comissions Obreres de Catalunya

1) Sr. Enric Quílez Puig, Coordinador del Sector de l'Administració Local de Catalunya de CCOO

2) Sr. Abel López Fernández. Delegat Sindical de la Diputació de Barcelona

Unió General de Treballadors de Catalunya

1) Sr. José Antonio Fernández Cáceres, secretari del Sector d’Administracions Locals de la FSP-UGT de Catalunya

2) Sr. Àngel Caparrós Pallarès,  Responsable  d’Administració Local de FESP-UGT – Maresme

 

Associació Catalana de Municipis i Comarques 

1) Sra  Àstrid Desset, alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès,  vicepresidenta de l'àmbit d'Acció Exterior de l'ACM

2) Sr. Albert Guilera i Planas, Cap dels Serveis Jurídics

Assessor i suplent: Sr. Àlex Tarroja Piera, Assessor jurídic dels Serveis Jurídics

 

Federació de Municipis de Catalunya

1) Sr. David Rodríguez, alcalde de l'Ajuntament de Solsona, representant de l'FMC en l'Acord comú

2) Sra. Eugènia Revilla Esteve, Cap dels Serveis Jurídics

Assessora i suplent: Sra. Ma Carme Noguer Portero, assessora de la Comissió de Funció Pública de l'FMC i  Responsable de Planificació Estratègica, Transformació Digital i Govern Obert de l'Ajuntament de Manlleu

Secretari de la Comissió: Sr. Josep Manel Abad Navarrete, coordinador de la Comissió de Funció Pública Local de l'FMC