Què és la Comissió paritària general de Seguiment?

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Membres de la Comissió de seguiment:

L’article 6 de l’Acord estableix amb l’objectiu d’examinar totes aquelles qüestions que es derivin de la interpretació, aplicació i vigència del mateix es constituirà una Comissió paritària general de seguiment.

Comissions Obreres de Catalunya

1) Sr. Enric Quílez Puig, Coordinador del Sector de l'Administració Local de Catalunya de CCOO

2) Sr. José Gabriel Tinoco Ortiz, Membre del Sector de l'Administració Local de Catalunya de CCOO

 

Unió General de Treballadors de Catalunya

1) Sr. Carles Villalante i Sirvent, Secretari de Política Institucional de la FSP-UGT de Catalunya

2) Sr. José Antonio Fernández Cáceres, Secretari del Sector d’Administracions Locals de la FSP-UGT de Catalunya

Assessora i suplent: Sr. Àngel Caparrós Pallarès

 

Associació Catalana de Municpis i Comarques 

1) Sr. Francesc Colomé i Tenas, President de la Comissió de Funció Pública de l’ACM i Alcalde de les Franqueses del Vallès

2) Sr. Albert Guilera i Planas, Cap del Serveis Jurídics

Assessora i suplent: Sr. Alex Tarroja Piera, Assesor jurídic del Serveis Jurídics

 

Federació de Municpis de Catalunya

1) Sra. Silvia Folch , Vicepresidenta Segona de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC i regidora del Masnou

2) Sra. Eugènia Revilla Esteve, Lletrada dels Serveis Jurídics

Assesora i suplent: Sra. MªCarme Noguer Portero, Responsable d'Organització, RRHH i eAdministració de l'Ajuntament de Manellu

 

Secretari de la Comissió: Sr. Josep Manel Abad Navarrete, coordinador de subàmbit de Funció Pública Local de l'FMC

Informació actualitzada a 07-01-2020