2015

 • Acta de la sessió constitutiva i 1ª sessió de la CPGS, celebrada el 12 de febrer de 2015

 • Acta de la 2ª sessió de la CPSG, celebrada el 8 d'abril de 2015​

 • Acta de la 3ª sessió de la CPSG, celebrada el 2 de novembre de 2015 ​​

2016

 • Acta de la 4ª sessió de la CPSG, celebrada el  6 d'octubre de 2016

 • Acta de la 5ª sessió de la CPSG, celebrada el 8 de novembre de 2016 

 • Acta de la 6ª sessió de la CPSG, celebrada el 19 de desembre de 2016

2017
 • Acta de la 7ª sessió de la CPSG, celebrada el 15 de maig de 2017

2018
 • Acta de la 8ª sessió de la CPSG, celebrada el 22 de gener de 2018

 • Acta de la 9ª sessió de la CPSG, celebrada el 19 de febrer de 2018

 • Acta de la 10ª sessió de la CPSG, celebrada el 09 d'abril de 2018

 • Acta de la 11ª sessió de la CPGSD, celebrada l'11 de juliol de 2018

 • Acta de la 12ª sessió de la CPSG, celebrada el  17 de setembre de 2018 

 • Acta de la 13ª sessió de la CPSG, celbrada el 29 d'octubre de 2018 (pendent)

Informació actualitzada a 07-01-2020