top of page

Versions oficials:

 

 • Versió original de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 6826, de 9 de març de 2015

 • Modificació de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7490, de 8 de novembre de 2017

 • Modificació de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7646, de 20 de juny de 2018

 • Modificació de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7801, d'1 de febrer de 2019

 • Correcció d'errors de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7857, 18 d'abril de 2019

 • Acord de pròrroga i modificació, publicats al DOGC núm. 8558, 7 de desembre de 2021

 • Acord de pròrroga i modificació, publicats al DOGC núm. 8579, de 7 de gener de 2022

 • Acord de pròrroga i modificació, publicats al DOGC núm. 8878, de  20 de març de 2023

 • Acord de modificació (nou títol teletreball), publicat al DOGC núm. 8915, de  15 de maig de 2023

 

 

L’Acord comú  s'ha modificat diverses vegades des de la seva aprovació:

2016

arts. 21, 24, 51 i 67 

2018

arts. 3.1

2019

arts. 11, 24.1.l) i  44

2020

art. 3.1

2021

arts.  3, 24, 29, 32 i s'afegeix un nou art. 24 bis

2022

arts.  3.1, s'afegeix nou títol X sobre el teletreball

Versions consolidada:

 

 • Versió consolidada de l'Acord comú en format Word (2023)

 

 • Versión consolidada del Acuerdo común en formato Word (2023)

 

 • Versió consolidada de l'Acord comú en format PDF, segons apareix publicat al DOGC (2023)

bottom of page