Versions oficials:

 

  • Versió original de l'Acord comú,  publicada al DOGC núm. 6826 de 9 de març de 2015

  • Versió modificada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7490 de 8 de novembre de 2017

  • Versió consolidada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7646 de 20 de juny de 2018

  • Versió consolidada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7801, de 1 de febrer de 2019

  • Correccio d'errors de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7857, de 18 d'abril febrer de 2019

Versions consolidada:

 

 

L’Acord comú  ha estat modifocat diverses vegades des de la seva aprovació:

2016

arts 21, 24 , 51 i 67 

2018

arts 3, 11, 24 i  44

 

  • Versió consolidada de l'Acord comú amb les modificacions introduïdes arran de la LPGE de 2018

(febrer 2019)

Informació actualitzada a 07-01-2020