top of page

Versions oficials:

 

  • Versió original de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 6826, de 9 de març de 2015

  • Versió modificada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7490, de 8 de novembre de 2017

  • Versió consolidada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7646, de 20 de juny de 2018

  • Versió consolidada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7801, d'1 de febrer de 2019

  • Correcció d'errors de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 7857, 18 d'abril de 2019

  • Versió consolidada de l'Acord comú, publicada al DOGC núm. 8579, de 7 de gener de 2022

 

 

L’Acord comú  ha estat modificat diverses vegades des de la seva aprovació:

2016

arts. 21, 24, 51 i 67 

2018

arts. 3, 11, 24 i  44

2020

art. 3

2021

arts.  21, 24, 29, 32 i  s'afegeix un nou art. 24 bis

Versions consolidada:

 

  • Versió consolidada de l'Acord comú amb les modificacions introduïdes arran de la LPGE de 2018

(febrer 2019)

 

  • Versió consolidada de l'Acord comú amb les modificacions introduïdes arran de la LPGE de 2019, 2020 i 2020 (març 2021)

bottom of page