top of page

ACORD DE CRITERIS GENERALS A APLICAR ALS PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ DERIVATS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, QUE RESULTIN D’APLICACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA QUE NO DISPOSIN DE REPRESENTACIÓ LEGAL DELS SEUS EMPLEATS PÚBLICS 

Comissió Negociadora

El 24 d'octubre de 2022, CCOO, UGT, l'ACM i l'FMC van signar un Acord per establir els criteris generals a aplicar als processos d'estabilització derivats de la Llei 20/2021, de 28 de desembre en aquelles entitats locals que no disposin de representació legal dels seus empleats públics. El text negociat està estructura en un text articulat i dos annexos. El primer annex conté el document de criteris i el segon annex, el model d'acord de pla per adherir-se a l'Acord.

Comissió Paritària de Seguiment

La clàusula sisena de l'Acord estableix que es constituirà una comissió de seguiment que estarà integrada per dos membres de cadascuna de les parts que han signat l'acord. Les finalitats de la comissió seran les de vetllar per la seva aplicació així com la seva interpretació i adaptació als canvis normatius que es puguin anar produint durant la seva vigència.

Secretari de la Comissió negociadora i de la comissió de seguiment de l'Acord:

 

Sr. Josep Manel Abad Navarrete

Federació de Municipis de Catalunya

Via Laietana, 33 6-1.

Barcelona 08003

Tel. 933104404

Contacte

Si teniu qualsevol dubte o voleu traslladar-nos una consulta ho podeu fer: 

bottom of page