2016

 

  • Acord de la CPGS de 8 de novembre de 2016 en relació a la jornada efectiva de treball dels anys 2015-2107 

  • Acord de la CPGS de 19 de desembre de 2016, sobre modificació de diversos articles del text de l'Acord comú 

2018

 

  • Acord de la CPGS de 22 de gener de 2018 en relació a la jornada efectiva de treball de l'any 2018 

  • Acord de la CPGS de 22 de gener de 2018 sobre l''extensió de la vigència del conveni fins el 31-12-2109

 

 

  • Acord de la CPGS de 29 d'octubre de 2018 sobre modificació de diversos articles de l'Acord Comú

en aplicació de la LPGE de 2018

Informació actualitzada a 07-01-2020