Què és el REGCON?

El REGCON és la plataforma telemàtica del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”, que gestiona el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per registrar i consultar els acords, pactes i convenis col·lectius dels empleats públics de Catalunya.

 

Per poder registrar l’adhesió a l’acord cal seguir els mateixos passos que se seguiria per registrar un acord o pacte mixt de funcionaris públics i personal labora (encara que es tracti d’una adhesió) doncs el programa REGCON només tramita actes equiparables als recullits a l'art. 92 de l’ET.

Previament al registre, és necessari que s'hagi produït un procés de negociació previ, que s'h de documentar-la en una seguit de documentació (  ). En conseqüència no es podrà registrar al REGCON, cap acord unilateral d’adhesió de l’òrgan de govern de l’ens local ni tampoc cap acord plantejat directament per la representació dels empleats públics.

Per qualsevol dubte en relació al procediment al REGCON podeu contactar amb:

 

Sra.   Anaïs Tomàs i Pagès 

Cap de Secció Registres Laborals 

Carrer de Sepúlveda, 148-150

08011  Barcelona

Telèfon; 93 228 57 57

Fax: 93 228 57 43

Per qualsevol dubte en relació al procediment de registre o aspectes jurídics de l’Acord podeu contactar amb:

 

ACM

Sr. Albert Guilera i Planes

FMC

Sra. Eugènia Revilla Esteve

 

Sr. Josep Manel Abad

Informació actualitzada a 07-01-2020